ĐẠI HỘI CHI BỘ ÂN HẢO TÂY NHIỆM KÌ 2017-2020

      Ngày 13/5/2017, được sự thống nhất của Thường trực Đảng ủy xã Ân Hảo Tây, Chi bộ trường TH Ân Hảo Tây tổ chức Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2017-2020. 

      Về dự đại hội có đại biểu Thường trực Đảng ủy xã Ân Hảo Tây, đại biểu các chi bộ trong địa bàn xã Ân Hảo Tây và 15 đại biểu đảng viên của chi bộ.

      Đại hội đã thông qua Tổng kết công tác lãnh chỉ đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017; Phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; Kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017.

       Đại hội đã thảo luận sôi nổi những nội dung trong các văn bản báo cáo và tiếp thu những ý kiến đánh giá, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy xã Ân hảo Tây. 

       Đại hội đã thống nhất cao những nội dung trong công tác lãnh chỉ đạo mà Nghị quyết của Đại hội đã đề ra. Đồng thời Đại hội đã bầu được Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI

Các đồng chí Cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

 

Đại biểu về dự Đại hội

 

Tập thể đảng viên chi bộ

Bài viết liên quan